บทสัมภาษณ์ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บมจ. การบินไทย กับ โครงการ GREEN RANGERS

นายบุญเลิศ นวลละออ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ” การบินไทย ยินดีที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

avatar

Mui

9 October 2015

ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บมจ. การบินไทย มอบบัตรโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

นายบุญเลิศ นวลละออ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

avatar

Mui

5 October 2015

Infographic: เมืองกินป่า น้ำกินเมือง (More city, Less forest)

การพัฒนาในด้านต่างๆ ส่งผลให้เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ความเจริญที่มองข้ามธรรมชาตินั้น ย่อมมีผลร้ายตามมาอย่างไม่อาจทานไหว ต้นไม้ผู้ดูดซับน้ำลดน้อยลงทุกวัน

avatar

Mui

31 May 2013