โปสเตอร์ชาร์จแบตมือถือได้…แต่ขอแลกด้วยเลือด! ยอมปะ?

โลหิ