ลุงซานต้าเหลืออด! มอบขยะเป็นของขวัญ รณรงค์ให้บริจาคอย่างมีสำนึก

การบริจาคสิ่งของเหลือใช้ หมายถึง การบริจาคสิ่งของ