อย่าอาย แค่ลงมือทำ แล้วตะโกนดังๆ ไปกับ This Girl Can!

8

“ชั้นอ้วน ชั้นเผล