ไอเดียโฆษณา ณ จุดขายรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนซื้ออยากเลิกบุหรี่ทันที!