Casa Rana บ้านอุปถัมภ์สำหรับเด็กๆ สวยแล้วยังใช้งานได้ดีด้วย

13 E1440552428316


333

เมื่อกล่าวถึง ‘สถาปัตยกรรมสำหรับคนจน’ ผู้คนเจำนวนมากมักยึดติดอยู่กับภาพที่ว่า ต้องเป็นสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อสนองการใช้งานเป็นหลัก โดยไม่ได้ให้ความสำคัญด้านความสวยงามมากนัก จึงทำให้ภาพของสถาปัตยกรรมสำหรับคนจนในมโนทัศน์ของคนจำนวนมาก มักเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่สวยงาม ซึ่งสถาปัตยกรรมสำหรับคนจนบางส่วนก็เป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะยังมีสถาปัตยกรรมเพื่อคนจนอีกจำนวนไม่น้อย ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านการใช้งานและความสวยงามควบคู่กันไป ดังเช่นอาคาร Casa Rana หลังนี้

Casa Rana เป็นบ้านอุปถัมภ์สำหรับเด็กๆ ผู้ได้รับเชื้อ HIV โดยตั้งอยู่ที่เมืองติรุวัณณมาลัย (Tiruvannamalai) รัฐทมิฬนาดู ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย บ้านหลังนี้ได้รับการออกแบบโดย Made in Earth (MiE) องค์กรไม่แสวงผลกำไรสัญชาติอิตาลี โดยร่วมมือกับ NGO ท้องถิ่นอย่าง Terre des Hommes Core Trust ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ สร้างอาคารที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนด้อยโอกาสในท้องถิ่น ภายในโครงการ Casa Rana ประกอบด้วยอาคารย่อยจำนวน 4 หลัง โดยแบ่งเป็นทั้งห้องพัก ห้องน้ำ ห้องครัว สำนักงาน และพื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้หลังคาคอนกรีตแบบขนาดใหญ่ผืนเดียวกัน อาคารแต่ละหลังแม้จะมีรูปทรงที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา แต่ผู้ออกแบบก็ได้เพิ่มสีสันให้กับอาคารเหล่านี้ ทำให้เกิดความสดใสและมีชีวิตชีวา จนคล้ายกับว่าอาคารหลังนี้สร้างมาจากของเล่นเด็กขนาดใหญ่ และมีการนำไม้ไผ่มากั้นเป็นผนังเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัว แบ่งแยกระหว่างพื้นที่ภายในกับภายนอก นอกจากนี้อาคารแต่ละหลังยังถูกออกแบบให้สามารถระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีปล่องระบายอากาศทำให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี

Casa Rana ถือเป็นอาคารที่ผสมผสานทั้งการออกแบบเพื่อเน้นประโยชน์ใช้สอยและความงามไปพร้อมๆ กันได้เป็นอย่างดี

2

3

4

6

57

อ้างอิง : archdailyMade in Earth

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments