ใช้ดาดฟ้าตึกให้คุ้มค่า ด้วยการเปลี่ยนเป็นสวนและ Co-Working Space

เดิมทีอาคารสำนักงานของบริษัท Coca-Cola กลางกรุงเม็กซิโก ซิตี้ เป็นสำนักงานที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความทันสมัย เรียบง่าย และมุ่งเน้นการใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ทุกตารางนิ้วภายในสำนักงานแห่งนี้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากพื้นที่ภายในอาคารจะถูกใช้เป็นสำนักงานแล้ว บนดาดฟ้าของอาคารยังถูกใช้เป็นลานสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับติดต่อทางธุรกิจ หากแต่ในความเป็นจริง การใช้เฮลิคอปเตอร์นั้นมีไม่มากนัก ทำให้ดาดฟ้าของอาคารแห่งนี้ ถูกทิ้งร้างและใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โครงการ ‘ยกเครื่อง’ ดาดฟ้าร้างแห่งนี้จึงถูกริเริ่มขึ้น

จากที่มาดังกล่าว ได้ทำให้ Rojkind Arquitectos และ AGENT ผู้ที่เข้ามารับหน้าที่ยกเครื่องในครั้งนี้ มีความคิดที่จะเปลี่ยนดาดฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแห่งนี้ ให้มีการใช้งานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนยุคธุรกิจสมัยใหม่มากขึ้น แนวคิดที่จะสร้างพื้นที่ Co-Working Space จึงเกิดขึ้น พื้นที่ใต้แท่นจอดเฮลิคอปเตอร์เดิมถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ทำงานขนาดย่อมๆ สำหรับให้ผู้คนที่เป็นพนักงานอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยจากหลากหลายที่มาได้มาใช้งานพื้นที่ร่วมกัน พื้นที่ทำงานนี้จะถูกล้อมรอบด้วยสวนขนาดย่อมๆ ที่ปลูกด้วยพันธุ์ไม่ประจำถิ่น ช่วยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นในการทำงาน ด้านบนหลังคาซึ่งเดิมใช้เป็นลานสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ถูกจัดเป็นสวนและมุมพักผ่อน เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานพื้นที่แห่งนี้ได้ขึ้นมาชมทิวทัศน์ของเมืองโดยรอบ และเปลี่ยนอิริยาบถจากการทำงานอันเคร่งเครียด

การปรับปรุงครั้งนี้ เน้นที่การใช้วัสดุที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้โครงสร้างของแท่นจอดเฮลิคอปเตอร์เดิม โดยไม่ต้องสร้างโรงสร้างใหม่ และวัสดุทุกชนิดล้วนเป็นวัสดุที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีการกักเก็บน้ำฝนไว้สำหรับใช้กับสวนบนดาดฟ้า และมีโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในสำนักงาน จึงทำให้ทุกๆ ฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากการปรับปรุงครั้งนี้อย่างถ้วนทั่ว ทั้งเจ้าของอาคารที่ได้เงินเพิ่มขึ้นจากค่าเช่า ผู้เช่าได้สถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศดี และที่สำคัญที่สุด สิ่งแวดล้อมยังคงได้รับความใส่ใจและคำนึงถึงอยู่เสมอ

อ้างอิง : inhabitat