คอกวัวจากวัสดุเหลือใช้ สร้างเพียง 17 วัน ฝีมือนักศึกษาไอร์แลนด์

Commonage คือชื่อขององค์กรชุมชนแห่งหนึ่ง ในประเทศไอร์แลนด์ องค์กรเพื่อสังคมแห่งนี้มักจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรม โดยในทุกๆ ปี ช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมของนักศึกษา องค์กรนี้จะจัดกิจกรรมค่ายสถาปนิกอาสาขึ้น เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างสำหรับชุมชนต่างๆ ในเมือง Callan โดยมีนักศึกษาสถาปัตย์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

Cowshed หรือ คอกวัว ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง ที่ถือเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานขององค์กรแห่งนี้ คอกวัวขนาดย่อมหลังนี้ ตั้งอยู่ภายในชุมชน Camphill Callan ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างโดยกลุ่มนักศึกษา 5 คน โดยใช้เวลาช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ภายในคอกวัวหลังนี้จะถูกใช้เป็นที่อยู่ของแม่วัว ซึ่งเป็นของชาวนาในชุมชนแห่งนี้ พื้นที่บางส่วนถูกใช้สำหรับเก็บเครื่องมือและฟางข้าว

ความโดดเด่นของอาคารกึ่งชั่วคราวหลังนี้คือ การนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบของอาคารเกือบทุกส่วน โครงสร้างอาคารทำจากไม้เก่าซึ่งผ่านการใช้งานแล้ว ผนังทำจากเศษไม้อัดเหลือใช้ ผนังบางส่วนเป็นอิฐเพื่อความแข็งแรง มีการเจาะช่องเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี หลังคามุงด้วยแผ่นสังกะสี บางส่วนมุงด้วยกระเบื้องใส เพื่อให้แสงสว่างเข้ามาภายในได้ ทำให้ภายในคอกวัวแห่งนี้ไม่มืดและอับชื้น

ตลอดการทำงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการที่แตกต่างจากในห้องเรียนโดยสิ้นเชิง โดยจะต้องมีการเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้าน สำรวจ สัมภาษณ์ เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริง จะได้ไม่เป็นการยัดเยียดสิ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องการให้ โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการก่อสร้าง จะเป็นการก่อสร้างร่วมกับช่างในชุมชน ซึ่งระยะเวลาจากเริ่มต้นออกแบบจนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ ใช้เวลาเพียง 17 วันเท่านั้น แม้ผลงานที่ได้จะไม่ได้เลิศหรู ราคาแพง แต่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาซึ่งเป็นคนนอก และชาวบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชน นับเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

อ้างอิง : The Cowshed Collectivearchdaily