Druk White Lotus School: โรงเรียนเพื่อน้องกลางเทือกเขาหิมาลัย

Druk White Lotus School คือโครงการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ห่างไกลแถบเทือกเขาหิมาลัย ในเขตประเทศอินเดีย โครงการนี้เป็นเสมือนการคืนกำไรให้กับสังคมของ  Arup Associates บริษัทวิศวกรรมยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก และสิ่งที่บริษัทระดับโลกแห่งนี้เลือกที่จะตอบแทนให้กับสังคมคือ การให้โอกาสทางการศึกษา ด้วยเล็งเห็นว่า การศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้

นอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่สำหรับการศึกษาเหมือนโรงเรียนทั่วไปแล้ว ด้วยความที่โรงเรียน Druk White Lotus ตั้งอยู่ในท้องถิ่นอันห่างไกล โรงเรียนแห่งนี้จึงได้รับการออกแบบให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในด้านพลังงาน อาคารเรียนแต่ละหลังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหลังคาและดาดฟ้าของอาคารเรียน ผนังอาคารเรียนชั้นนอกทำจากหินซึ่งหาได้ทั่วไปในละแวกที่ตั้ง ด้านในฉาบด้วยโคลนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความหนาว กำแพงหินนี้ยังช่วยสร้างให้เกิดความแข็งแรง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง ผนังชั้นในสร้างด้วยโครงสร้างไม้ตามแบบภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น ภายในได้รับการออกแบบให้ได้รับแสงธรรมชาติจากช่องเปิดด้านบนหลังคา

งานชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ไม่ได้มีเฉพาะงานประเภท Hi-Tech ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและวัสดุทันสมัยที่ทาง Arup เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะงานประเภท Low-Tech ที่ใช้เทคโนโลยีแบบบ้านๆ รวมทั้งใช้วัสดุแบบพื้นๆ ก็เป็นผลงานอีกประเภทหนึ่งที่ทาง Arup สามารถทำได้ดีไม่แพ้กัน ความพิเศษอีกประการของงานชิ้นนี้คือ เป็นงานที่ทาง Arup เป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตย์เองทั้งหมด ต่างกับงานชิ้นอื่นๆ ที่โดยมากแล้วจะรับผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมเป็นหลัก

ทาง Arup ผู้ออกแบบนั้น มีความตั้งใจที่จะให้ Druk White Lotus School แห่งนี้ เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนสำหรับท้องถิ่นที่ห่างไกลในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ดูเป็นแบบอย่าง ตัวงานจะสะท้อนถึงการใช้เทคโนโลยีของท้องถิ่นอย่างชัดเจน ทั้งการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนั้น ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีความลงตัว สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องที่ได้เป็นอย่างดี

อ้างอิง : solaripediae-architect