บ้านพักคนชรา EHPA กับการสร้างสรรค์บนความยั่งยืน

EHPA คือ โครงการบ้านพักคนชราขนาด 44 เตียง ที่ตั้งอยู่ในเมือง Concoret ประเทศฝรั่งเศส งานออกแบบจากบริษัทสถาปนิกชาวปารีเชียงอย่าง NOMADE Architectes อาจเพราะความเรียบง่ายของโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมและการเลือกใช้องค์ประกอบด้านออกแบบ และวัสดุที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในแต่ละสเปซ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่เป็นคนชราสามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น กระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยที่ไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว เลยไปจนถึงการออกแบบที่เคารพต่อธรรมชาติด้วยการจัดวางตัวอาคารให้สัมพันธ์ไปกับภูมิทัศน์ที่เป็นเนินเขา ซึ่งไม่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะภูมิประเทศดั้งเดิมแต่อย่างใด ที่ทำให้อาคาร EHPA หลังนี้ดูมีอะไรๆ ให้น่าเข้าไปทำความรู้จักได้แบบไม่ต้องลังเล

และอีกหนึ่งในความน่าสนใจของอาคารหลังนี้ก็คือการสอดแทรกแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงงานก่อสร้าง เช่น การเลือกใช้วัสดุอย่างคอนกรีตผสมกับงานไม้ที่ทีมออกแบบเลือกใช้ไม้ท้องถิ่นอย่าง acacia และ chestnut เพื่อลดพลังงานที่ต้องสูญเสียไประหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ ไม้ซึ่งถูกใช้ในส่วนของ façade หน้าอาคารไม่เพียงแต่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันไปตลอดโครงสร้างเท่านั้น ด้วยโทนสีที่ต่างกัน รวมไปถึงเสน่ห์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นของไม้ยังทำให้ภาพรวมอาคารอาคารหลังนี้ดูไม่แปลกแยกจากบริบทแวดล้อม นอกจากนี้ ทีมสถาปนิกยังใช้การออกแบบมาช่วยในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวอาคารให้ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถลอดผ่านกระจก อันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ถูกใช้อยู่ทั่วบริเวณ เรื่อยไปจนถึงการจัดเรียงพื้นที่ให้เกิดการไหลเวียนของอากาศได้ตลอดทั้งวันเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และหากไม่นับรวมพื้นที่สีเขียวรอบๆ EHPA ที่ประกอบไปด้วยแปลงกุหลาบและแปลงผักอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกิจกรรมให้กับผู้พักอาศัยไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ภายในห้องแล้ว green roof หรือ หลังคาที่ปิดทับด้วยพืชพรรณและดินยังช่วยชะลอปริมาณน้ำในฤดูฝน ซึ่งทำให้การควบคุมการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

EHPA นับว่าเป็นการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการผสานทุกๆ ระบบและรูปแบบการดีไซน์เข้าด้วยกัน จนเกิดการประสานสอดคล้องในทุกๆ องค์ประกอบ โดยที่จุดประสงค์หลักก็พุ่งเป้าไปที่ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและการประหยัดพลังงานสูงสุด ซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์โดยตรงก็คือธรรมชาติและผู้อยู่อาศัยนั่นเอง

อ้างอิง: luc boegly, NOMADE