‘Green Box’ ห่อโรงเรือนร้างด้วยผนังสีเขียวกลมกลืนกับธรรมชาติ

Green Box Act Romagialli1


จากการสังเกตเห็นไม้เลื้อยที่มักขึ้นปกคลุมอาคารเก่าอยู่เสมอ ทำให้ Act_Romegialli ได้นำแนวคิดมาพัฒนาจนเป็นผลงาน ‘Green Box’ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาคารหลังนี้เป็นโรงเรือนอเนกประสงค์ขนาดเล็กตั้งอยู่ในบริเวณบ้านพักตากอากาศในประเทศอิตาลี ในการปรับปรุงนำโครงเหล็กเบามาวางครอบอาคารเดิม เพื่อให้เป็นโครงสำหรับให้ไม้เลื้อยเกาะ เมื่อเวลาผ่านไป ไม้เลื้อยที่ถูกปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาติจึงได้ปกคลุมอาคารทั้งหมด จนเมื่อมองจากภายนอกคล้ายกับว่าอาคารหลังนี้เป็นกล่องสีเขียวที่ห่อหุ้มด้วยพรรณไม้

ภายในโรงเรือนที่ปรับปรุงถูกใช้งานเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ สำหรับเก็บอุปกรณ์ทำสวน ทำงานช่าง รวมทั้งเป็นครัวขนาดเล็กเมื่อมีกิจกรรมสังสรรค์ ผนังสีเขียวโดยรอบอาคารทำหน้าที่ช่วยสร้างความร่มรื่นและสร้างความกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบ รวมทั้งลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศภายใน เนื่องจากผนังอาคารเดิมส่วนใหญ่เป็นผนังกระจก ผนังไม้เลื้อยจึงสามารถช่วยกรองแสงที่จะเข้าสู่อาคารได้ดี นอกจากนี้ผนังไม้เลื้อยยังช่วยสร้างให้เกิดความเป็นส่วนตัว ผู้คนภายนอกไม่สามารถมองเข้ามาเห็นภายใน อาคารนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ ต้องการหลบหนีจากความวุ่นวายมาสู่ความสงบและเป็นส่วนตัว

โดยภาพรวมแม้จะไม่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า งานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ลงตัวที่สุดในการผสานสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่เข้ากับธรรมชาติดั้งเดิม แต่อย่างน้อยผลงาน Green Box ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการให้ของใหม่อยู่ร่วมกับของเก่าได้อย่างกลมกลืน อันเป็นผลจากความช่างสังเกต รวมทั้งมีวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายจนคาดไม่ถึง

อ้างอิง : inhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments