Hostel Wadi: อาคารในศูนย์การศึกษากลางป่าที่กลืนไปกับธรรมชาติ

16
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างในสภาพแวดล้อมจริงนั้น แตกต่างจากการออกแบบบนกระดาษ เพราะในสภาพความเป็นจริง พื้นที่นั้นไม่ได้ราบเรียบเหมือนแผ่นกระดาษ แต่มีสภาพแวดล้อมดั้งเดิมที่ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมควรจะต้องคำนึงถึง และแม้จะหลีกเลี่ยงการทำลายสภาพแวดล้อมเดิมไม่ได้ แต่การออกแบบที่ดี สามารถช่วยลดการทำลายนั้นลงได้ ดังเช่นในผลงาน Hostel Wadi อาคารซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

อาคาร Hostel Wadi ตั้งอยู่ภายในศูนย์การศึกษา De Hoge Rielen ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่ายทหารในประเทศเบลเยี่ยม ด้วยความที่ตัวอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ Studio Bernardo Secchi & Paola Viganò สถาปนิกผู้ออกแบบ จึงมีแนวคิดที่จะทำให้อาคารแห่งนี้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติของที่ตั้งให้มากที่สุด ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนี้มานาน

สถาปนิกได้วางแผนที่จะตัดต้นไม้ออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และได้วางผังของอาคารให้เป็นทรงวงแหวน คล้ายวงของโดนัท โดยมีพื้นที่อาคารอยู่บริเวณวงแหวน โอบล้อมพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิมที่อยู่ตรงกลาง ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียววัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้างเป็นไม้ เพื่อสร้างความกลมกลืนกับพื้นที่ ภายในถูกออกแบบให้ใช้งานเป็นศูนย์การศึกษาสำหรับเยาวชน ห้องทุกห้องถูกวางเรียงยาวไปตามแนวของวงกลมในลักษณะเป็นแถวยาว ทำให้แต่ละห้องสามารถสัมผัสบรรยากาศและทิวทัศน์จากภายนอกได้ โดยไม่บดบังซึ่งกันและกัน บริเวณหลังคามีการปลูกพืชคลุม ซึ่งนอกจากจะช่วยในด้านการประหยัดพลังงานแล้ว เมื่อมองจากด้านบนหลังคาจะรู้สึกราวกับว่าอาคารกลืนหายไปกับสภาพแวดล้อม จนเหมือนไม่มีอาคารนี้อยู่เลย

 

7

2

3

4

5

6

8

อ้างอิง : archdailySecchi-Vigano