’เดิร์น..อย่างเป็นธรรมชาติกับบ้านผนังหายใจได้ในอินเดีย

69

แม้ที่ผ่านมาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หรือสถาปัตยกรรมโมเดิร์น มักจะถูกนำเสนอด้วยภาพลักษณ์ที่เสมือนหนึ่งว่าเป็น ‘ปฏิปักษ์’ กับธรรมชาติ ทำให้ผู้คนส่วนมากพากันเข้าใจว่า สถาปัตยกรรมโมเดิร์นนั้นปฏิเสธธรรมชาติ และการที่จะโมเดิร์นได้นั้น จะต้องทำตัวให้แปลกแยกและตัดขาดตัวเองจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะในความเป็นจริงแล้ว สถาปัตยกรรมโมเดิร์นกับความเป็นธรรมชาติสามารถไปด้วยกันได้ โดยมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหลายชิ้นและหนึ่งในนั้นอยู่ในประเทศอินเดีย

บ้านสไตล์โมเดิร์นที่เป็นธรรมชาติหลังนี้ ตั้งอยู่ภายในเมืองทริสชูร์ (Thrissur) ในเกรละ (Kerala) รัฐทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียด้วยความที่ LIJO.RENY Architects ซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารหลังนี้ ได้เล็งเห็นว่าวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันนั้นมีความห่างไกลจากธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยภายในเมืองก็มักจะตัดขาดตัวเองจากธรรมชาติ ทำให้ผู้ออกแบบเกิดแนวความคิดที่จะสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่นำความทันสมัยแบบโมเดิร์นมาผสมผสานเข้ากับความเป็นธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้คือบ้านพักอาศัยขนาด 3 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแคบและยาวคล้ายกับอาคารแถว

ผู้ออกแบบได้แก้ปัญหาด้านการไหลเวียนอากาศด้วยการเปิดพื้นที่โล่งไว้บริเวณกลางบ้าน บริเวณที่โล่งนี้นอกจากจะเป็นที่ตั้งของบันไดซึ่งเชื่อมชั้นต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันแล้ว ยังช่วยให้แสงและลมธรรมขาติ สามารถเข้ามายังภายในได้ นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชพรรณขนาดเล็กไว้บริเวณนี้ เพื่อความร่มรื่น ส่วนที่โดดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวอาคารคือ ผนัง ซึ่งได้รับการออกแบบให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี โดยทำจากแผ่นโลหะนำมาเจาะเป็นช่อง ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในสามารถสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติได้แม้อยู่ภายในตัวอาคาร

บ้านหลังนี้ได้แสดงให้เห็นว่า แม้วิถีชีวิตเมืองใหญ่ในทุกวันนี้ จะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นในอดีตได้อีกแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความพยายามจะใกล้ชิดกับธรรมชาติในบริบทของความเป็นสมัยใหม่นั้นจะทำไม่ได้ หากแต่อยู่ที่การรู้จักประยุกต์และแก้ปัญหา ช่วยนำความเป็นธรรมชาติเข้ามาสู่วิถีชีวิตเมือง แม้จะไม่มาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย

1

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง : archdaily