‘Mutende Project II’ โรงเรียนต้นทุนต่ำ สร้างเสร็จภายใน 7 สัปดาห์

Orkidstudio คือองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2008 โดยนักศึกษาสายสถาปัตยกรรม 3 คน ภารกิจหลักขององค์กรแห่งนี้คือ ทำการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับก่อสร้างสถาปัตยกรรมให้กับผู้คนในดินแดนที่ขาดแคลนและด้อยการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้น โดยองค์กรแห่งนี้ได้ทำโครงการในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรเป็นต้นมา ซึ่งปรากฏอยู่ในหลายประเทศและหลายทวีปทั้ง อูกานดา โบลิเวีย รวมทั้งโครงการ Mutende Project II ณ ประเทศแซมเบียแห่งนี้ 

ตัวโครงการ Mutende Project II ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทของเมืองคอปเปอร์เบลท์ (Copperbeltทางตอนกลางของประเทศแซมเบีย ตัวโครงการนั้นตั้งอยู่ใกล้กับ Mutende Children’s Village ซึ่งเป็นบ้านพักสำหรับเด็กกำพร้า และต่อขยายมาจากโครงการ Mutende Project I ซึ่งตั้งอยู่ก่อนแล้ว โดยมีนักศึกษาอาสาสมัครจำนวน 10 ชีวิต ซึ่งคัดเลือกมาจากทั่วสหราชอาณาจักร เป็นกำลังหลักในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

โครงการ Mutende Project II ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 350 ตารางเมตร ตัวอาคารถูกวางผังให้มีลักษณะเรียบง่าย โดยมีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คลุมด้วยหลังคาขนาดใหญ่ที่มุงด้วยโลหะ ใต้หลังคาผืนใหญ่ผืนนี้มีทั้งห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง ศูนย์ IT สำนักงานขนาดเล็ก รวมทั้งพื้นที่กิจกรรม ถูกบรรจุอยู่ภายใต้หลังคาผืนเดียวกัน ในส่วนฐานรากของอาคารทำจากคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงและคงทน โครงสร้างเสาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่รับโครงหลังคาด้านบน ทำขึ้นจากไม้ที่นำมาต่อกันคล้ายกับโครงถักเหล็ก ผนังอาคารทำจากอิฐดินเผาซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องที่ ภายในห้องเรียนยังถูกตกแต่งด้วยผ้าพื้นเมืองบริเวณเพดาน เพื่อความสวยงามและช่วยลดความร้อนจากหลังคาโลหะด้านบน หลังจากที่อาคารหลังนี้สร้างเสร็จ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 7 สัปดาห์ อาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนที่มาช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าเหล่านี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อ้างอิง : archdaily