ง่าย ประหยัด และเบียดเบียนโลกอย่างพอดี กับ ‘บ้านพอดี พอดี’

DSC 60591 E1401087942348


ในสภาวะโลกยุคปัจจุบัน ที่ภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในหลายด้าน โดยเฉพาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมทั้งบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย เครือข่าย ‘พอดี พอดี’ จึงเกิดขึ้น โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบ ช่างก่อสร้าง นักธุรกิจ และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยในยามเกิดภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาแบบ ‘บ้านพอดี พอดี’ ขึ้น เพื่อแจกจ่ายสำหรับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในช่วงประสบภัยพิบัติ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณในการก่อสร้างในยามปกติ

บ้านพอดี พอดี เป็นบ้านที่มีความเรียบง่าย สะดวกต่อการก่อสร้างภายในเวลาอันสั้น สามารถก่อสร้างได้ด้วยงบประมาณที่ประหยัด ด้วยการลงทุนประมาณ 2 แสนบาท โดยออกแบบให้มีการใช้วัสดุทุกชิ้นอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด และมีพื้นที่การใช้งานที่พอดี ไม่มากจนฟุ่มเฟือย และไม่น้อยจนขัดสน อีกทั้งยังให้ความรู้สึกอบอุ่นอยู่สบาย โดยมีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว ตอบรับกับความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของบ้านพอดี พอดี จะมีลักษณะเป็นอาคารยกพื้นสูงคล้ายเรือนไทย มีขนาด 30 ตารางเมตร ยกพื้นสูง 1.9 เมตร ภายในประกอบด้วย ห้องเอนกประสงค์บริเวณกลางบ้าน เชื่อมต่อกับห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ มีระเบียงหน้าบ้านเชื่อมต่อกับบันไดสู่ใต้ถุนบ้าน ตัวบ้านมีช่องลมจำนวนมากเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี รวมทั้งมีชายคายาว เพื่อช่วยในการกันแดดกันฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบอาคารทั้งหมด เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก ผนังสำเร็จรูป หรือกระเบื้องมุงหลังคา โดยสามารถก่อสร้างได้โดยง่าย อาศัยเพียงผู้ที่มีทักษะในเชิงช่างเบื้องต้น 3 ถึง 4 คน เท่านั้น เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 12 ขั้นตอน ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PordeePordeeNetwork?fref=ts

อ้างอิง : asaforumdangdd

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments