สถาปนิกหัวใสเปลี่ยนตึกร้างทิ้งว่างให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน