จะเป็นยังไง? เมื่อสถาปนิกสเปนซ่อนบ้านไว้ใต้เนินดิน

11


37

คุณสมบัติอย่างหนึ่งของดินคือ มีความเป็นฉนวนที่ดี ซึ่งเมื่อนำมาใช้ก่อสร้างเป็นอาคารหรือที่พักอาศัยแล้ว จะทำให้อาคารนั้นๆ สามารถป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นจากภายนอกได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ Alberto Monreal และ Elisa Durán สองนักออกแบบชาวสเปน จาก Arquitecturas Naturales S.C. ได้นำข้อดีของดินดังกล่าว มาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาสู่อาคาร โดยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการสร้างบ้านที่ปกคลุมด้วยดิน

บ้านที่ทั้งสองร่วมกันออกแบบนี้ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาการสร้างบ้านพื้นถิ่นของแถบเมืองซาราโกซ่า ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่โครงสร้างโค้ง (Vault) ที่ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี ผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบให้บ้านหลังนี้ปกคลุมด้านบนหลังคาด้วยดิน และปลูกพืชพรรณคลุมจนคล้ายกับว่าบ้านหลังนี้ฝังตัวอยู่ใต้เนินเขาขนาดเล็ก

ภายในบ้าน มีการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ มีระบบกักเก็บน้ำฝนไว้สำหรับใช้งาน ที่สำคัญที่สุด หลังคาที่ปกคลุมด้วยดินและพืชพรรณจะทำหน้าที่เป็นฉนวนชั้นดี ช่วยปกป้องบ้านและคนในบ้านไม่ให้รู้สึกร้อนหรือหนาวจนเกินไป เกิดเป็นภาวะน่าสบายที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย นับเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายแต่ลงตัว โดยใช้สิ่งที่มีตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2

3

4

5

Microsoft PowerPoint - Live garden house.ppt [Modo de compatibil

Microsoft PowerPoint - Live garden house.ppt [Modo de compatibil

Microsoft PowerPoint - Live garden house.ppt [Modo de compatibil

อ้างอิง : inhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments