‘Value Farm’ เมื่อโรงงานร้างกลายร่างเป็นสวนเกษตรกลางเมือง

Value Farm Thomas Chung 23


Untitled-1

‘Value Farm’ คือสวนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นภายในเมืองเสิ่นเจิ้น เมืองใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ความพิเศษของสวนแห่งนี้ที่แตกต่างจากสวนกลางเมืองแบบทั่วๆ ไปคือ Value Farm นั้น ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ของโรงงาน Ole Bouman’s Value Factory ซึ่งเป็นโรงงานที่ถูกทิ้งร้างและไม่ได้รับการใช้ประโยชน์ ทางผู้ออกแบบได้แก่ Thomas Chung ร่วมกับ Tris Kee และ Chi Fai Fung ปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงงานร้างแห่งนี้ให้กลายเป็น ‘ต้นแบบ’ สวนเกษตรกลางเมือง ที่ใช้ผลิตอาหารสำหรับคนเมืองใหญ่

บนพื้นที่ประมาณ 2,100 ตารางเมตรของโรงงานเดิม ถูกดัดแปลงให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ด้วยการรื้อโครงสร้างเดิมของโรงงานออก แต่ไม่ได้รื้อออกทั้งหมด ยังคงเหลือโครงสร้างเก่าไว้บางส่วน เช่น แนวกำแพง แนวผนัง และต้นไม้บางส่วน จากนั้นจึงนำพืชพรรณไม้นานาชนิดเข้ามาปลูก โดยแบ่งเป็นโซนตามแนวผนังและกำแพงโรงงานเดิม เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งพืชที่นำมาปลูกนั้นจะเน้นไปที่พืชผักที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการทำเกษตรกรรมสำหรับบริโภคภายในเมือง

โครงการ Value Farm นั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Shenzhen Hong Kong Bi-city Biennale of Urbanism\Architecture ซึ่งจัดขึ้นในปี ค.ศ.2013 โดยมีแนวคิดในการนำวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตเมืองในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองหันกลับมาใช้ชีวิตที่ใกล้กับธรรมชาติมากขึ้น และยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้พื้นที่รกร้างกลางเมืองให้เกิดประโยชน์ และสร้างให้เกิดการพึ่งพาตัวเองทางด้านอาหารขึ้นในเมืองใหญ่ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้เมืองใหญ่อีกหลายๆ แห่ง ทั้งในจีนและทั่วโลกได้นำไปทำตาม

value-farm-thomas-chung

value-farm-thomas-chung-23

value-farm-thomas-chung-11

value-farm-thomas-chung-15

value-farm-thomas-chung-13

value-farm-thomas-chung-18

value-farm-thomas-chung-3

value-farm-thomas-chung-20

value-farm-thomas-chung-22

อ้างอิง : inhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments