ย้อนเวลาหาทุ่งหญ้าเขียวขจีผ่านภาพถ่ายของ Deasung lee

3

จากผลสำเร็จ