เมื่อผู้พิการขอทวงสิทธิ์ที่จอดรถคืนจากนักจอดไร้สามัญสำนึก

2

เวลาจอดรถใ