เตือนสติสิงห์อมควันด้วยน้ำหมึกสกัดจากปอดคนสูบบุหรี่!

Untitled-1

‘การทำให้กลัว’ เป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่นิยมใช้ในแคมเปญรณณงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ แต่ไม่ว่าจะรณรงค์ด้วยการทำให้ผู้สูบบุหรี่รู้สึกกลัวกี่ร้อยรูปแบบ ก็ยากที่จะทำให้พวกเขาหวาดกลัวและเลิกสูบบุหรี่จริงๆ สาเหตุหนึ่งก็เพราะยังไม่เห็นว่าร่างกายของตนได้รับความเสียหายจากพิษบุหรี่ จนกว่าจะสายเกินไปถึงจะคิดได้ เรียกว่า ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา

แต่ถ้านำพิษภัยของบุหรี่ที่อยู่ในร่างกายสกัดออกมาเป็นน้ำหมึกเพื่อส่งข้อความเตือนภัยล่ะ?

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการ ‘The Message from the Lungs’ นำน้ำหมึกสกัดจากปอดผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งแรกของโลกเพื่อรณรงค์และให้คนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งน้ำหมึกสุดสะพรึงนี้สกัดมาจากปอดของผู้บริจาคร่างกายที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดและสูบบุหรี่มากว่า 50 ปี! ด้วยความร่วมมือกับศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำของเหลวสีดำที่อยู่ในปอดของผู้เสียชีวิตมาสกัดเป็นหัวเชื้อเพื่อผสมลงในหมึก และผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนนำมาบรรจุในขวด จัดแสดงในนิทรรศการ และเพื่อใช้เป็นข้อความที่ต้องการสื่อสารถึงผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งได้รับความสนจากผู้เข้าชมนิทรรศการและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้น้ำหมึกนี้ยังถูกนำมาใช้เขียนข้อความเตือนสติสิงห์อมควันทั้งหลายให้เลิกสูบบุหรี่ และแพร่กระจายภาพข้อความดังกล่าวลงในสังคมออนไลน์ จน ‘The Message from the Lungs’ ถูกรับรู้ในวงกว้าง ส่วนการต่อยอดโครงการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับหมึกไปใช้ในการสื่อสารสู่สาธารณชน อย่างกลุ่มศิลปินที่ต้องการนำหมึกนี้ไปสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เพื่อให้กระจายการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

เมื่อนักสูบทั้งหลายเห็นน้ำหมึกที่คั้นมาจากปอดคนสูบบุหรี่เหมือนกันอย่างนี้แล้ว ก็คงอดไ่ม่ได้ที่จะคิดถึงสภาพปอดของตัวเองและน่าจะเกิดความกลัวขึ้นมาบ้าง เพราะยอดของผู้ร่วมลงนามเลิกสูบบุหรี่กับมูลนิธิฯ มีมากกว่าปีที่แล้วถึง 5 เท่า! ซึ่งหากมีแคมเปญรณรค์เลิกสูบบุหรี่โดนๆ อน่างนี้อย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะเห็นสถิติคนเลิกสูบบุหรี่ในประเทศไทยที่ลดลงๆ อย่างน่าชื่นใจ

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ได้ทางเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

[vimeo url=”http://vimeo.com/126220314″ width=”600″ height=”350″]

message02 message03 message04 message05 message06 message07 message08 message09 message10 message11 message12 message13

message14

อ้างอิง : Marketeer