Wind Solar กิจการไฟฟ้าชุมชน วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยพลังงานลม

602504 491681697524004 614735383 N


หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ ยุทธการ มากพันธุ์ กันมาบ้างแล้วกับแนวคิดที่เขาอยากให้คนหันมาพึ่งพาพลังงานธรรมชาติซึ่งถูกส่งผ่านมายังวิธีการจัดการบริหารรีสอร์ทคำแสดริเวอร์แคว

ด้วยหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลในตอนนั้น ยุทธการเลือกที่จะรักษาพนักงานรีสอร์ทเอาไว้ท่ามกลางยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ในปี 2540 ด้วยการชักชวนให้พนักงานร่วมกันผลิตสบู่และแชมพูจากพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ภายในรีสอร์ทเพื่อจำหน่ายให้ผู้มาพักและใช้ภายในรีอสร์ท พร้อมกับการคัดแยกขยะแล้วนำขยะไปขาย จนกระทั่งขยายไปสู่การผลิตแก๊สชีวภาพ แก๊สชีวมวลและไบโอดีเซลไว้ใช้สอยภายในรีสอร์ทแห่งนี้จนสามารถข้ามผ่านวิกฤตต่างๆ และกลับมายืนอยู่ได้ดังเดิม แต่ความคิดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของยุทธการไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะมันถูกต่อยอดผ่าน ‘มูลนิธิคำแสดธรรมธาร’ ที่เขาก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วย

กับความตั้งใจที่อยากจะให้ชาวบ้านสามารถเรียนรู้และพัฒนาเรื่องพลังงานอย่างเป็นระบบ ยุทธการเริ่มลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อชาวบ้านรู้จักพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคพลังงานสะอาดที่สามารถหาได้ในแต่ละวันจากท้องถนนและพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ในทุกชุมชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวแล้ว เขายังคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์สร้างพลังงานทางเลือก นั่นคือ ‘กังหันลม’ สำหรับใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อช่วยแก้ปัญหาพลังงานที่กำลังจะหมดไปด้วย กังหักลมถูกผลิตออกมาทั้งหมด 3 แบบ คือ แบบทรงครึ่งวงกลมที่เหมาะสำหรับติดตั้งบนตึกสูงซึ่งมีปริมาณลมมาก รูปทรงแบบนี้จะไม่ทำให้เกิดแรงปะทะและรับลมได้ดี แบบที่สองคือ ใบทะเล ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ลมแรง เช่น ตามเกาะต่างๆ ด้วยรูปทรงคล้ายปีกเครื่องบินจะไม่สร้างการปะทะ อีกทั้งยังเกิดลมใต้ปีกซึ่งช่วยนำพาให้ใบพัดหมุนได้ต่อเนื่อง และแบบสุดท้ายคือ ใบครึ่งทรงกระบอกที่ใช้รับลมได้ทั่วไป

หลังจากการนำเสนอสู่สาธารณชน สิ่งที่น่าดีใจ คือ ความตั้งใจและทุ่มเทมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีมานี้ก็ได้รับเสียงสนับสนุนทั้งจากชาวบ้านที่ทดลองนำเอาวิธีที่เขาสอนไปใช้งานในชุมชนของตัวเอง เลยไปจนถึงการที่หน่วยงานต่างๆ ติดต่อเพื่อขอซื้อกังหันผลิตไฟฟ้าจากเขาอยู่เสมอ และนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพทั้งชีวิตและจิตใจของคนในสังคมให้หันมามองเห็นคุณค่าและประโยชน์จากธรรมชาติด้วยการพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

ยุทธการ มากพันธุ์

อ้างอิง: มูลนิธิคำแสดธรรมธารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

Comments

comments

About the Writer

avatar

sudaporn (Sudaporn Jiranukornsakul)อิ๋งมีความสนใจด้านงานออกแบบและศิลปะ จนมีโอกาสได้ทำงานเป็นนักเขียนตั้งแต่ปี 2004 ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบทความให้กับนิตยาสารแห่งหนึ่ง งานเขียนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่โปรดักท์และศิลปะ ทั้งจากไทยและต่างประเทศView all posts by sudaporn →