‘Help Desk’ โต๊ะเรียนกล่องกระดาษฉบับพกพา เพื่อเด็กน้อยด้อยโอกาส

ในประเทศพัฒนาแล้ว โอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ไม่ยากนัก แต่สำหรับประเทศอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล เด็กนักเรียนไม่มีแม้แต่เก้าอี้ที่จะนั่ง ไม่มีโต๊ะเรียนหรือกระเป๋านักเรียน และเพื่อเป็นทางออกให้แก่เด็กๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  องค์กร NGO ที่ชื่อว่า Aarambh ในเมืองนิวบอมเบย์ จึงได้คิดโครงการ ‘Help Desk’ สร้างโต๊ะเรียนจากกล่องกระดาษขึ้น

‘Help Desk’ เป็นโต๊ะเรียนฉบับพกพาที่สามารถนำมาพับประกอบขึ้นเป็นโต๊ะเรียนหรือกระเป๋านักเรียนได้อย่างง่ายดาย ผลิตจากกล่องกระดาษใช้แล้วที่ถูกรวบรวมมาจากศูนย์รีไซเคิล ร้านค้าขายปลีก และสำนักงานต่างๆ โต๊ะเรียนนี้ไม่เพียงจะช่วยให้เด็กๆ มีโต๊ะเรียนหนังสือเท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อรับกับสรีระเวลานั่งของเด็ก เพื่อช่วยลดปัญหาสายตาและโรคที่เกิดกับหลังจากการที่ต้องนั่งเรียนกับพื้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงอีกด้วย ทั้งยังสามารถแปลงเป็นกระเป๋านักเรียนแบบหิ้วหรือแบบสะพายหลังให้พวกเขาใส่หนังสือและอุปกรณ์การเรียนเมื่อมาโรงเรียน แทนการใช้ถุงพลาสติก นับว่าเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ใช้งานได้คุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แถมมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เพียง 20 เซ็นต์ต่อชิ้นเท่านั้น

ขณะนี้ ‘Help Desk’ ได้ถูกแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) เพื่อทดลองใช้ในโรงเรียน ซึ่งผลตอบรับที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้สามารถนั่งเขียนหนังสือได้อย่างสบาย มีความสุขในการเรียนมากขึ้น แถมยังกระตือรือร้นที่จะมาโรงเรียนมากขึ้นด้วย และที่สำคัญคือมันสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนแถบชนบทของอินเดียให้ดียิ่งขึ้น

อ้างอิง : Huffington Post, DailyMe