Molo Softshelter ที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยที่ ‘ยืดๆ หดๆ’ ได้ตามใจนึก

Molo Emergency Softshelter 12


แม้กระดาษจะถือเป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีในสมัยโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน จวบจนปัจจุบันความนิยมในการใช้กระดาษก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเสื่อมความนิยมลงง่ายๆ มิหนำซ้ำยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ รวมถึง Molo Softshelter ที่ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมระรอกล่าสุด ที่สร้างขึ้นจากวัสดุโบราณที่ไม่มีวันตกยุคอย่างกระดาษ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโคจรมาเจอกันอย่างถูกที่ถูกเวลาของเทคโนโลยีโบราณกับวิทยาการสมัยใหม่ ได้เกิดเป็นผนังกระดาษที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ โดยผู้ออกแบบคือ David Ullock ได้พัฒนาเทคนิคในการติดแผ่นกระดาษให้ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ซึ่งทั้งหมดจะซ้อนกันอยู่เป็นแผ่นบางๆ คล้ายแผ่นไม้ ซึ่งสามารถหยิบจับไปใช้งานได้อย่างสะดวก

ในเวลาที่ต้องการใช้งาน ผู้ใช้สามารถยืดแผ่นกระดาษออกมาเป็นแผงยาวสำหรับใช้ตั้งทำเป็นผนัง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะใช้สำหรับเป็นที่พักฉุกเฉินของผู้ประสบภัย ที่พักของคนไร้บ้าน บูทจัดงานต่างๆ แกลลอรี พื้นที่จัดนิทรรศการ ไปจนถึงพื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ด้วยเทคนิคการเชื่อมระหว่างแผ่นด้วยแถบแม่เหล็ก ทำให้ผนังกระดาษแต่ละชิ้นสามารถประกอบเข้ากันได้โดยง่าย และรื้อเก็บได้ง่ายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ช่วยให้ขนย้ายไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก

ข้อดีประการสำคัญของ Molo Softshelter คือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลายพื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนรูปทรงได้อย่างหลากหลาย แล้วแต่ลูกเล่นในนำไปใช้ โดยไม่เจาะจงใช้งานประเภทหนึ่งประเภทใดเป็นการเฉพาะ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สอดคล้องกับสถานการณ์โลกทุกวันนี้ ที่การจะสร้างสิ่งก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักชิ้น ย่อมหมายถึงการใช้พลังงานมหาศาล รวมทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำมาสร้างชิ้นงานเหล่านั้น การสร้างสิ่งถาวรสำหรับใช้กับที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป

อ้างอิง : Molo Design

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments