โคมไฟพลังงานน้ำเค็ม: เติมน้ำเกลือ 1 แก้ว ส่องสว่างนาน 8 ชม.