Infographic: กว่าจะมาเป็นกระดาษ (Becoming a Paper)

Screen Shot 2013 06 10 At 1.30.41 PM1


ทุกๆ ปี ต้นไม้ 34 ล้านต้นจะถูกตัดเพื่อนำมาทำเป็นกระดาษ กว่าจะได้กระดาษมาแต่ละแผ่นนั้น ต้องตัดต้นไม้ ต้องใช้ทรัพยากร สารเคมี และทำให้เกิดมลภาวะมากมาย ถึงเวลาหรือยัง? ที่เราจะต้องลดปริมาณการใช้อย่างจริงจังกัน

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

Comments

comments

About the Writer

avatar

InfographicMOVE (InfographicMOVE )www.facebook.com/InfographicMOVE | Twitter: @InfographicMOVEView all posts by InfographicMOVE →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments