READ ประติมากรรมจากหนังสือ ช่วยกระตุกต่อมอ่านให้เด็กๆ

ถ้าภาพเขียนหนึ่งภาพสามารถบรรยายด้วยอักษรนับพัน งานประติมากรรมชิ้นนี้คงบรรยายได้เป็นล้านคำอย่างแน่นอน เพราะถูกออกแบบให้เป็นเหมือนตู้ใส่หนังสือไว้มากกว่า 25,000 เล่ม

avatar

chronos

3 March 2014