BMW Guggenheim Lab: แล็บศิลปะเคลื่อนที่ เชื่อมเมืองเชื่อมโลก

พื้นที่สำหรับศิลปะให้กับเมืองแห่งแรกจากโครงการ BMW Guggenheim Lab จากความร่วมมือของ Solomon R. Guggenhiem ร่วมกับ BMW เริ่มต้นที่เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกแสนแนวจากญี่ปุ่น Atelier Bow-Wow

พื้นที่ทางศิลปะนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ไปยังแต่ละเมืองในทุกมุมโลกตั้งแต่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย ในระยะเวลาหกปี โดยเริ่มต้นที่แรกในปี 2011 ที่กรุงนิวยอร์ค ด้วยการออกแบบให้ตัวแล็บนี้แทรกอยู่ระหว่างถนนเชื่อมกันของถนนหมายเลขหนึ่งและถนนฮูสตัน เพื่อสร้างพื้นที่ศิลปะรองรับความเป็นสังคมร่วมสมัย ภายในสามารถรองรับกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลายของเมืองใหญ่ที่มีความร่วมสมัย เน้นความมิตรกับชุมชนที่แล็บเข้าไปสร้างกิจกรรมใหม่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งการแสดงงานศิลปะ การจัดบรรยายศิลปะ หรือเป็นแหล่งนัดพบใหม่ที่ทับซ้อนไปลงบนพื้นที่ร้างของเมืองเดิมให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง ภายใต้กล่องเหล็กฉีกสีดำที่ห่อหุ้มพื้นที่นี้ไว้ชั่วคราว ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายกิจกรรมเหล่านี้ยังเมืองใหม่ต่อไป

แม้ว่าศิลปะยังเป็นสิ่งที่ไกลตัวเมื่อเทียบกับปัญหาปากท้องในบ้านเรา แต่การใส่ใจต่อพื้นที่สาธารณะทั้งการให้ความสำคัญในการออกแบบ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เหล่านี้เป็นตัวชีวัดความเจริญของจิตใจในสังคม

[youtube url=”http://youtu.be/KLge3maZPHI” width=”600″ height=”340″]


อ้างอิง: BMW Guggenheim Lab, designboom, archdaily