บ้านเด็กเล่นในร.ร.อนุบาลญี่ปุ่น เสริมจินตนาการ+ความคิดสร้างสรรค์

การเล่นช่วยให้สมองในวัยเด็กพัฒนา พื้นที่การเล่นของเด็กได้ถูกพัฒนาตลอดเวลา แต่หัวใจของการเล่นยังสำคัญอยู่ที่การพัฒนาทักษะให้กับสมองเด็กได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการเล่น

avatar

xaroj

2 March 2017

‘ลานกีฬาพัฒน์ 2’ จากพื้นที่รกร้างสู่พื้นที่ใช้สอยของคนในชุมชน

พื้นที่รกร้างในบ้านเราที่เกิดจากการพัฒนาเมือง ก่อเกิดซอกมุมอับให้กับเมืองในหลายจุด กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมขาดการพัฒนา มีหลายโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่น

avatar

xaroj

14 February 2017

บ้านดินหลังใหม่ในจีน ทนทาน ยั่งยืน พร้อมรับมือแผ่นดินไหว

การก่อสร้างของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในโลกล้วนปรับตัวตามสภาพแวดล้อม ผ่านการลองผิดลองถูกมานานจนลงตัวไปกับวิถีชีวิต เมื่อสถาปนิกต้องทำการออกแบบก็ควรจะศึกษาถึงบริบท

avatar

xaroj

2 February 2017

SOS Children’s Village บ้านปลอดภัย อยู่สบาย ในแอฟริกา

สถาปัตยกรรมบนโลกใบนี้แตกต่างกันตามสภาพภูมิอากาศตามสภาพร้อน หนาว ฝน มนุษย์จึงสร้างสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องไปตามถิ่นที่ เราจึงเห็นความสวยงามมาจากความ

avatar

xaroj

15 May 2016

Killynure Green ที่อยู่อาศัยสุดกรีนสำหรับผู้มีรายได้น้อยในไอร์แลนด์

เทรนด์สำหรับที่อยู่อาศัยในศตวรรษนี้ดูจะไปยังประเด็นให้สามารถลดการใช้พลังงาน ประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลพวงของการใช้พลังงานอย่างมากในศตวรรษที่ 20 …ผ่านไปหนึ่ง

avatar

xaroj

8 March 2016

อิฐเก่าถอยไป อิฐแนวคิดใหม่มาแล้ว! ระบายความร้อน-ลดอุณหภูมิ-ยั่งยืน

อิฐเป็นวัสดุพื้นฐานในการสร้างสถาปัตยกรรมมากว่าหลายพันปี จวบจนยุคสมัยใหม่มาถึง อิฐได้ถูกทดแทนด้วยวัสดุสมัยใหม่หลากหลายชนิด แต่ในประเทศที่ไม่มีเงินทุนสูงสำหรับสถาปัตยกรรม

avatar

xaroj

9 February 2016

‘Porch Parade’ ปิดถนน เปิดเฉลียง เชิญชาวเมืองมานั่งเล่นนอนเล่น

การให้ความสำคัญกับพื้นที่สาธารณะอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่คุ้นเคยในวัฒนธรรมบ้านเราเท่าไรนัก แต่ความสำคัญของการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของชาวเมืองนั้นสำคัญมาก ส่งผลต่อชีวิตของ

avatar

xaroj

23 January 2016

Paperhouses บ้านลอยน้ำ ผลิตพลังงานได้เอง อยู่ได้แม้ภัยมา

สถาปัตยกรรมล้วนปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง โจทย์ในการออกแบบของเหล่าสถาปนิกคือจะสร้างอย่างไรในแต่ละเงื่อนไข หาก

avatar

xaroj

9 December 2015

Zorlu Center สวนสนุกกระตุ้นการเรียนรู้และจินตนาการ

วัยเด็กคือเวลาแห่งการปลูกฝังจินตนาการ การสร้างพื้นที่ให้จินตนาการเติบโตจึงสำคัญ นอกจากการออกแบบพื้นที่ในโรงเรียนแล้ว องค์ประกอบที่มักจะมีผู้คนสนใจน้อยคือสนามเด็กเล่น

avatar

xaroj

17 November 2015

โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว หลังแผ่นดินไหวโดย Vin Varavarn Architects

หากนับว่าสถาปัตยกรรมใดคือสิ่งจำเป็นหรือไม่จำเป็น เกณฑ์วัดที่ทำให้สรุปถึงความจำเป็นได้คือการตอบสนองต่อความจำเป็นของมนุษย์อย่างพื้นฐานที่สุดคือปัจจัย 4 อย่างบ้าน โรงพยาบาล

avatar

xaroj

21 October 2015
1 2 8