Killynure Green ที่อยู่อาศัยสุดกรีนสำหรับผู้มีรายได้น้อยในไอร์แลนด์

47


16

เทรนด์สำหรับที่อยู่อาศัยในศตวรรษนี้ดูจะไปยังประเด็นให้สามารถลดการใช้พลังงาน ประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลพวงของการใช้พลังงานอย่างมากในศตวรรษที่ 20 …ผ่านไปหนึ่งศตวรรษโลกเราเคยจริงจังตอนวิกฤติน้ำมันเมื่อยุค 70s จากนั้นจึงกลับมาตระหนักเรื่องนี้กันจริงจัง ดังนั้นการออกแบบจึงไม่สามารถเลี่ยงประเด็นนี้ได้เลย

เช่นกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในไอร์แลนด์ โดยกรมการเคหะได้มอบหมายให้สำนักงานสถาปนิกจากลอนดอน PDP London ให้ออกแบบโครงการ Killynure Green ให้กับ Choice Housing ที่จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย แต่งานนี้นอกจากจะพยุงผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังต้องมีแนวคิดที่มากด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย สิ่งที่สถาปนิกเสนอคือการสร้างที่ยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนการก่อสร้าง ตัวบ้านเป็นลักษณะแถวเรียงติดกันช่วยประหยัดโครงสร้างและสามารถใช้ที่ดินให้คุ้มค่า ลดพื้นที่ดินของบ้านแต่เน้นให้เข้ามาใช้พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสนามหญ้า พร้อมสนามเด็กเล่นของชุมชนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่อาศัย ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีของผู้จะเข้ามาอาศัยทั้ง 39 หน่วย สถาปนิกได้เสริมเรื่องที่สำคัญต่อการออกแบบด้วยการแปลความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบไอริชให้เป็นภาษาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย และยังนำระบบการระบายอากาศแบบ Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) ที่กักเก็บความร้อนภายในพื้นที่กล่องกระจกหน้าบ้าน ส่วนของน้ำใช้ในบ้านมาจากการกักเก็บน้ำฝนที่หลังคา ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกด้วยการออกแบบให้หลังคาเอียง 29 องศาเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลให้ตัวบ้านสามารถผลิตพลังงานได้เอง

แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ยังไม่แพร่หลาย แต่ได้เริ่มต้นแล้ว

Killynure-Green-by-PDP-London-2-1020x610Killynure-Green-by-PDP-London-5-1020x61047Killynure-Green-by-PDP-London-1-1020x610Killynure-Green-by-PDP-London-3-1020x610Killynure-Green-by-PDP-London-4-1020x610Killynure-Green-by-PDP-London-6-1020x610

อ้างอิง: PDP London,  Choice-Housing, inhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

xaroj (Xaroj Phrawong)สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /ริแรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปีเลยลาออก พบตัวเองอยู่ถนนหน้าพระลานเพื่อเรียนวิชาแนวความคิด ณ สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร ปัจจุบันทำงานเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ลามาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/View all posts by xaroj →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments