สถาปัตยกรรมต่างระดับตอบรับพื้นที่ชุมชนกับ ร.ร. Kumon ในเกียวโต