ศูนย์ชุมชนในบังคลาเทศฝีมือสถาปนิกดัชต์ สวย สร้างสรรค์ ประหยัด