นิทรรศการ ‘ประเทศไทยที่รักษ์’ จากซาก…สู่งานศิลป์ เพื่อก้าวหน้าเดิน

</