‘หยุดทารุณกรรมสัตว์’ แคมเปญสะเทือนขวัญจากเครื่องสำอางค์ Lush