รับพวกเราไปเลี้ยงกันนะ เพื่อช่วยสัตว์เลี้ยงจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม

คงเคยเห็นสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง หลงทาง เกิดข้างถนนเพราะขาดการควบคุมดูแล ไม่มีการบริหารจัดการประชากรสุนัขและแมวไร้เจ้าของในบ้านเรา แต่ที่อเมริกา มีองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืออย่าง SCPAs ซึ่งทำงานร่วมกับสถานพักฟื้นและที่พักพิงสัตว์เลี้ยงจรจัดกว่า 12,000 แห่ง โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต รายการทีวี และหมายเลขโทรฟรี 1-800-Adop-Pet.com เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลของสัตว์ที่ต้องการถูกรับไปเลี้ยง จับคู่ความต้องการของผู้ที่สนใจอุปถัมถ์ และหาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยงเพราะตนเองไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครที่จะไปถึงบ้านเพื่อติดตามการอุปถัมถ์ โดยให้คำแนะนำการเลี้ยงและนำสัตว์กลับคืนหากคุณไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสัตว์ได้ เพื่อไม่ให้สัตว์ถูกทอดทิ้งอีก คนที่เคยรับสัตว์ไปเลี้ยงยังกลับมาเล่าเรื่องราวความเป็นไปของสัตว์เหล่านั้นผ่านบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย

Adoptapet.com มีฐานข้อมูลและคำแนะนำมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าผู้สูงอายุ คนพิการ ครอบครัวทั่วไป และยังมีเคล็ดลับต่างๆ เพื่อช่วยให้สัตว์ที่รับไปนั้นปรับตัวเข้ากับครอบครัวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในบ้านอีกด้วย มีดารานักแสดงชื่อดังเช่น Drew Barrymore ที่รับสุนัขไปเลี้ยงผ่าน Adoptapet.com รายการ Martha Stewart ก็นำองค์กรนี้ไปเผยแพร่และสนับสนุนในรายการ

คุณรู้ไหมว่าปัญหาที่สัตว์ถูกทอดทิ้งทั้งหมดไม่ได้เกิดจากตัวสัตว์เลย แต่เป็นมนุษย์ที่ขาดความรับผิดชอบต่างหาก ไม่เพียงสัตว์เลี้ยงพันธ์ุทางเท่านั้นที่ถูกทอดทิ้ง ยังมีสัตว์สายพันธ์ุแท้มากมายรวมอยู่ด้วย เห็นความตั้งใจจริงในการบริหารงานขององค์กรนี้แล้วต้องขอชื่นชมให้เป็นตัวอย่างของการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสัตว์เหล่านี้พูดภาษามนุษย์ไม่ได้ แต่กลับถูกทำร้ายอยู่ในทุกที่ทั่วโลก สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งก่อให้เกิดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ปัญหาประชากรสัตว์เลี้ยงล้นประเทศจนคนใจบาปจับไปขังกรงแล้วขายเป็นเนื้อรับประทาน ภาระที่วัดและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ต้องแบกรับอยู่ขณะนี้น่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีและองค์กรใหญ่ๆ ในประเทศเราหันมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเสียที

ถึงเวลาหรือยังที่เราจะร่วมกันหันมารับอุปถัมถ์สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ก่อนที่จะหันไปสั่งซื้อสัตว์มาเลี้ยง คุณสามารถรับเลี้ยงทั้งสองชนิดด้วยกันได้ เพียงแต่ลองให้โอกาสสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งบ้าง เราก็เป็นคนหนึ่งที่รับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งมาเลี้ยง มันเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวอย่างมากเลยทีเดียว เราช่วยกันเปลี่ยนสังคมและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ เพียงเราเริ่มทำอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้

อ้างอิง: Adoptapet