เร่เข้ามาจ้า!! ขยะเปียกนำมาแลกเป็นส่วนลดซื้ออาหารสดได้