‘Human Walking Program’ น้องหมารอรัก เวลาพักเที่ยง

The Lost Dogs Home หรือองค์กรดูแลสุนัขไร้บ้านในประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดตัวโครงการแสนอบอุ่น ‘Human Walking Program’ หรือ ‘ให้น้องหมาพาเดินเล่น’ มุกหักมุมจากที่คนจะพาหมาเดิน มาเป็นเหล่าหมาจะพาคุณเดินพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยกัน โดยสุนัขเหล่านั้นคือ สุนัขที่ถูกทิ้งไร้เจ้าของ รอคอยการดูแลและรับไปเป็นเจ้าของมากมายหลายชีวิต สุนัขเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการรณรงค์ให้ผู้คนก้าวขาออกมาเดินเล่นนอกสถานที่กับน้องหมาช่วงพักระหว่างวัน รับลมชมวิว และแบ่งเวลาสั้นๆ ดูแลกันวันละนิด ทำให้ผ่อนคลายจากความตรึงเครียด และมองเห็นรายละเอียดชีวิตมากขึ้น แทนที่จะนั่งหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แคบๆ มุมเดิมๆ ไม่่ว่าจะที่ทำงานหรืออยู่แต่ในบ้าน

โดยที่สุนัขไร้บ้านเหล่านั้นจะถูกจัดสรรค์อยู่ที่สวนสาธาระณะกลางเมืองช่วงพักกลางวัน 11.00-14.00 น. แต่งชุด uniform เป็นระเบียบ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและจัดสรรค์ให้กับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วม เพื่อจะได้แบ่งปันเวลาดีๆ ให้กันและกัน แลกเปลี่ยนความรักความอบอุ่น เรียกว่า Win-Win ได้รับการเยียวยาหัวใจไปทั้งสองฝ่าย น้องหมาเองก็จะได้วิ่งเล่น มีปฏิสัมพันธ์กับคน และคนเองก็ได้พักผ่อนจิตใจ เดินเล่นไปกับน้องหมา

ตั้งแต่เปิดตัวโครงการนี้ไปตามเมืองต่างๆ ในออสเตรเลีย มีผู้คนเข้าร่วมถึง 5,000 คน และสุนัขกว่า 5,000 ตัว ได้รับการดูแล เอาใจใส่ พากันออกไปใช้เวลาเดินเล่น แบ่งปันเวลาดีๆ ให้กัน แถมยังทำให้มีผู้สนใจรับน้องหมาไปอุปการะเพิ่มขึ้นด้วย โครงการแบ่งปันรักแบบนี้ น่าจะมีกระจายไปทุกที่ทุกประเทศเสียจริงๆ

[youtube url=”http://youtu.be/BXP6H8cgDbc” width=”600″ height=”350″]

 

[vimeo url=”http://vimeo.com/92823193″ width=”600″ height=”338″]

อ้างอิง : ViralNovaThe Lost Dogs Home, Human Walking Program