‘Lease A Jeans’ ยีนส์…ยืมได้ไม่ต้องซื้อ ลดโลกร้อน ลดขยะโลก

011


เคยรู้หรือไม่?…อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราสวมใส่กันอยู่มี ‘ฝ้าย’ เป็นวัตถุดิบหลักในท้องตลาด ซึ่งเป็นตัวปัญหามลภาวะระดับโลกที่ใช้ทรัพยากรย์น้ำอย่างมหาศาล และปริมาณการซื้อของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการผลิตให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Bert van Son เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า MUD JEANS ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ปรับแนวคิด เช่าเสื้อผ้า ลดปัญหาขยะโลก’ จากโมเดลง่ายๆ ทั่วไป กับสินค้าที่มีสภาพคงทนเช่นรถยนต์หรือเสื้อผ้าตลาดบนที่ผู้คนนิยมเช่ามากกว่าซื้อ เมื่อมองในภาพรวม หากสามารถทำให้ผู้บริโภคลดความเป็นเจ้าของ ก็จะลดปริมาณการผลิตใหม่ และใช้ทรัพยากรย์ลดลงได้อย่างมาก โดยเลือกใช้โมเดล ‘เช่า’ เป็นทางเลือกฉลาดๆ ที่ใช้กับเสื้อผ้า ‘ยีนส์’ เพราะยีนส์ใหม่ไหนจะเก๋าเท่ายีนส์เก่า โดย MUD JEANS มีระเบียบการเช่าง่ายๆ คือ มีค่าแรกเข้าราคา 20 ยูโร (หรือประมาณ 800-900 บาท) เพื่อเป็นค่าสมาชิกและจัดส่งเสื้อผ้าครั้งแรก และมีค่าธรรมเนียมรายเดือนละ 5 ยูโร เมื่อผู้บริโภคเช่าครบ 1 ปีจะมีทางเลือกเพิ่มคือ ส่งคืนถาวร, เปลี่ยนตัวใหม่ หรือชอบใจจะเก็บไว้ใส่ต่อ โดยมีค่าบริการเพิ่มในแต่ละส่วนตามลำดับ

ทั้งนี้สินค้าทุกตัว MUD JEANS จะผลิตจากผ้าฝ้ายออร์กานิคคุณภาพสูง ซึ่งจะมีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อตอบสนองกระบวนการหมนุนเวียน ผลัดกันใส่ ให้โอกาสคุณ…ส่งคืน ส่งซ่อม เข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง โครงสร้างง่ายๆ ที่น่าปรับมาใช้ในหลายๆ ธุรกิจ ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการไม่เพิ่มขยะและลดภาระต่อสิงแวดล้อม

อ้างอิง: MudJeans, FastCoExist

Comments

comments

About the Writer

avatar

Krongkaew (Krongkaew Sukwanitwichai)กรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย เรียนจบการออกแบบและสื่อปฏิสัมพันธ์ (Comm Design & Interactive Media) นิยมเรื่องจริงมากกว่านิยาย ชอบเรื่องราวแรงบันดาลใจ รักการท่องเที่ยวและศิลปะงานสร้างสรรค์ ทำงานออกแบบสื่อ Digital Media เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เขียนและแปลบทความที่ตัวเองสนใจและอยากแบ่งปันให้คนอื่นอ่านView all posts by Krongkaew →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments