‘Vagon Del Saber’ รถไฟบรรทุกความรู้ ขับเคลื่อนสู่ชุมชน

อันที่จริง ‘ความรู้’ ที่มนุษย์เราศึกษาและเรียนรู้อยู่ทุกวันนี้ มักจะเป็นไปตามครรลองที่มีมาอย่างยาวนาน นั่นก็คือในห้องเรียน ห้องสมุด หรือพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น โดยความเคยชินที่เราเดินทางเพื่อไปหาความรู้ในสิ่งที่ต้องการ แม้กระทั่งการเข้ามาของอินเตอร์เน็ท เราก็แค่นั่งค้นข้อมูลที่ต้องการอยู่บ้านหรือร้านกาแฟ ทว่าก็เป็นอย่างโดดเดี่ยวและส่วนบุคคลแบบไม่มีปฎิสัมพันธ์กับใครใดๆ

ในทางกลับกันถ้า ‘ความรู้’ สามารถเดินทางเข้ามาสู่ชุมชนได้และเกิดเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยแล้ว มันจะมีหน้าตาอย่างไรกัน ที่ประเทศเอกวาดอร์ เมื่อกระทรวงวัฒนธรรมมีแนวคิดต้องการฟื้นฟูระบบรถไฟรางที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่าสิบปี ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพื่อทำให้เศรษฐกิจตามแนวรางรถไฟได้มีเงินไหลเวียนและคึกคักมากขึ้น จึงเกิดเป็นไอเดียในการปรับปรุงตู้รถไฟเก่าที่เคยใช้ขนส่งสินค้า Boxcar 1513 เปลี่ยนเป็นตู้รถไฟบรรทุกความรู้ในชื่อ Vagon Del Saber ในภาษาสเปน ที่แปลความหมายในภาษาอังกฤษว่า Wagon of Knowledge หรือรถบรรทุกความรู้นั่นเอง

AL Borde สตูดิโอสถาปนิกท้องถิ่นรับหน้าที่เป็นผู้เปลี่ยนโฉมตู้รถไฟเก่าในครั้งนี้ โดยคงโครงสร้างเดิมไว้ ภายนอกทาสีแดงสดใส ส่วนภายในเน้นการออกแบบให้เปิดโล่งแบบสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดป็นแบบถอด-เก็บ-พับ-ได้  รองรับผู้คนได้ 60 – 80 คน ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะพร้อมจัดแสดงละคร ดนตรี ฝึกอบรม ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะวิ่งไปตามรางรถไฟที่เข้าสู่ชุมชนทั่วประเทศ

หากมองกลับกันเมื่อความรู้สามารถเดินทางเข้ามาหาตัวเราได้แบบนี้  ความเคยชินที่ว่าความรู้อยู่กับที่ ก็อาจใช้ไม่ได้เสมอไป

อ้างอิง : designboomAL Borde