Velib จักรยานให้เช่าเท่าที่ใช้ในปารีส ลดมลพิษ+สร้างมิตรให้ผู้คน

จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถลดการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ แล้วหันมาใช้จักรยานและขนส่งมวลชนแทน โดยที่องค์กรของรัฐเป็นผู้สนับสนุน และนี่คือที่มาของโครงการ Velib โครงการจักรยานสาธารณะให้เช่าเท่าที่ใช้ของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีจำนวนเป็นที่ 2 ของโลกรองจากโครงการจักรยานสาธารณะให้เช่าของเมือง Hangzhou ประเทศจีน

Velib นั้นมาจาก 2 คำคือ Velo หมายถึงเคลื่อนที่ และ Liberty หมายถึงอิสระภาพ โดยแนวความคิดนี้มาจากผู้ว่าเมืองฝรั่งเศส  Bertrand Delanoë จากพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อ 15 กรกฏาคม 2007 เมื่อเริ่มต้น Velib มีจักรยานเพียง 7,000 คัน มีสถานีให้ยืม 750 สถานี และมีช่องจอดประมาณ 15 ช่องต่อสถานี ซึ่งในปัจจุบันจำนวนจักรยานนั้นเพิ่มเป็นกว่า 23,000 คัน สถานียืมจำนวนกว่า 1,800 สถานี แต่ละสถานีห่างกันประมาณ 300 เมตร

โครงการ Velib เป็นการให้เช่าจักรยานตามเวลาที่ใช้ โดยต้องจ่ายเงินล่วงหน้าตามระยะเวลาที่จะใช้ตั้งแต่ 30 นาทีไปจนถึง 1 สัปดาห์ เวลาเช่าจะคิดตั้งแต่เอาจักรยานออกจากสถานีจอด ไปจนถึงนำมาคืนที่สถานีจอดใดก็ได้ ตอนเริ่มโครงการนี้เมื่อ 5 ปีที่แล้วนั้นประสบปัญหาต่าง ๆ อย่างมากมาย ตั้งแต่จักรยานหายไปจนถึงผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิต แต่ ณ ปัจจุบัน โครงการ Velib มีมีผู้ใช้กว่า 250,000 คนต่อปี ในแต่ละวันมีการใช้กว่า 100,000-150,000 ครั้งต่อวัน โดยมีผู้ดูแลธุรกิจและซ่อมบำรุงของ Velib คือบริษัท  JCDecaux (วิธีซ่อมบำรุงนั้นเก๋มากคือ สถานีซ่อมบำรุงจะเป็นเรือล่องไปตามแม่น้ำ แล้วจะจอดตามสถานีที่มีรถจัดเก็บจักรยานเสียรอไว้ จากนั้นก็เอามาซ่อมบนเรือ)

สิ่งที่โครงการ Velib ทำให้เมืองปารีสเปลี่ยนไปคือ สามารถลดปริมาณรถยนต์ส่วนตัวได้อย่างมากมาย ลดมลภาวะ และทำให้คนนิยมมาใช้การขนส่งสาธารณะมากขึ้น นอกจากนี้โครงการยังสามารถเชื่อมมิตรภาพของคนเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้คนเมืองได้รู้จักกันตามสถานีจักรยาน และสถานีเหล่านี้ก็กลายเป็นที่พูดคุยพบปะของผู้ใช้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้จักยานเหล่านี้ขี่ท่องเที่ยวเมืองปารีส และใช้สถานีต่างๆ เป็นที่สอบถามเส้นทางจากชาวปารีสที่มาใช้บริการหรือพูดคุยกันแถวนั้น ทำให้เมืองเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันมากขึ้น โครงการนี้แพร่ขยายไปยัง 400 เมืองในยุโรปและอเมริกาเหนืออีกด้วย

จะเห็นได้ว่าโครงการดีๆ นั้นต้องใช้เวลาเพื่อให้โครงการสามารถยืนหยัดและเป็นที่แพร่หลายต่อไปได้ รวมทั้งต้องมีการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ จึงจะทำให้สามารถขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างมั่นคง

[youtube url=”http://youtu.be/eWj7N5Gai3w” width=”600″ height=”335″]

 

Velib Mothership

อ้างอิง: Velib