‘เกมกระชับมิตร’ เปลี่ยนหน้าต่างบ้านเป็นจอเกม เชื่อมสัมพันธ์เพื่อนบ้าน