‘Wikimedia Foundation’ คลังปัญญาโลก เติบโตจากการแบ่งปัน


Wikipedia หรือ สารานุกรมออนไลน์ที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักดีที่สุดในโลก ที่ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีโฆษณาแฝง มีผู้ร่วมอุทิศเนื้อหากว่า 27 ล้านบทความ ใน 285 ภาษาทั่วโลก เป็นพื้นที่ความรู้ที่เกิดจากการแบ่งปัน ‘สมบัติความรู้โลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน’

จนปัจจุบัน Wikipedia กลายเป็นแหล่งความรู้ที่มีอาสาสมัครร่วมอุทิศแบ่งปันจากทั่วโลก ทุกภาษา เป็นความรู้ทุกสายงาน สาขาอาชีพ จนถึงจุดเริ่มต้นใหม่สำคัญในการจัดแบ่งข้อมูล และรณรงค์ส่งเสริม ‘การแบ่งปันระดับโลก’ อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็น Wikimedia Foundation คือ องค์กรณ์ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อผลักดัน ส่งเสริม การสร้าง และแบ่งปันองค์ความรู้รวมเครือข่ายเนื้อหาทางการศึกษาระดับโลกในหลากหลายภาษา โดยทำการบริหารจัดการแหล่งข้อมูลจาก Wikipedia และโครงการความรู้ในเครือรวม 12 โครงการ

โดย Wikimedia Foundation นอกจากจะบริหารจัดการแยกประเภทความรู้ให้เป็นหมวดหมู่แล้ว ยังมีภาระกิจโดยการกระจายระบบบริหารงานจริงลงไปตามพื้นที่ หรือเรียกว่า ‘A network of Chapters’ ปัจจุบันเกือบ 40 แห่งทั่วโลกในหลากหลายประเทศ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยการรวบรวมเงินบริจาค จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และโครงการอื่นๆ ที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ Wikimedia ต้องการผลักดันให้ความรู้ทั้งหลากหลายสาขาได้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย เพื่อเป็นสมบัติของประชากรโลกทุกคน

[youtube url=”http://youtu.be/hogrhfS8Tws” width=”600″ height=”340″]


WikiPedia The Free Encyclopedia
สารานุกรมความรู้ฟรี ที่อุทิศโดยอาสาสมัครทั่วโลก มีมากกว่า 24 ล้านบทความ ใน 248 ภาษาทั่วโลก

WikiTionary
โครงการสร้างดิกชันนารีภาษาโลก (หลากหลายภาษา) โดยมีอาสาสมัครร่วมแปลจากทั่วโลก ในสื่อที่ครอบคลุมหลากหลาย เช่น สำนวน ความหมาย สำเนียง และการออกเสียง

WikiQuote
โครงการที่รวบรวม สำนวน คำคม ข้อคิด ทั้งจากบุคคลประวัติศาสตร์ หนังสือ หรือ ภาพยนต์ รวบรวมไว้ในที่เดียว

WikiBooks
เป็นที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้อ่านได้ฟรี ทั้งตำราหนังสือเรียน หลักสูตรภาษา คู่มือต่างๆ จุดประสงค์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจาร์ย

WikiSource
แหล่งรวบรวมข้อมูลโครงงานของหลากหลายภาษา ทั้งทางด้านวิชาการ กฏหมาย และอื่นๆ

WikiSpecies Free Species Directory
ศูนย์กลางฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเปิดสำหรับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์

WikiNews
แหล่งรายงานข่าวหลากหลาย โดยนักข่าวอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก โดยรวมทั้งเนื้อหาข่าว บทสัมภาษณ์ และรายการสรุปจากแหล่งข่างภายนอก โดยมุ่งหมายให้เป็นแหล่งข่าวอ้างอิงเพื่อความเป็นกลางของข้อมูล

Wikiversity
โครงการที่อุทิศเพื่อชุมชนและสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัย

Wikivoyage
โครงการมุ่งมั่นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอัพเดทการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก แบ่งปันโดยนักเดินทางอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก
[youtube url=”http://youtu.be/4YhrBL6zHdQ ” width=”600″ height=”340″]

อ้างอิง: Wiki Foundation