กังหันลม Windflock ต่อสนุกเหมือนเลโก้+สร้างไฟฟ้าจากการหมุน

Windflock-A

พลังงานทางเลือกสี