ย่อส่วนพร้อมตลุย ‘ตับไตไส้พุง’ ผ่านอีเว้นท์ ‘ผจญภัยร่างกายมนุษย์’