ถึงเวลาหันหลังให้โฟม KU-Green ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากมันสำปะหลัง