กล่องเสบียงผู้ประสบภัย UNICEF แปลงร่างเป็นที่พักชั่วคราวได้

การออกแบบในปัจจุบันพลิกโฉมหน้าจากเดิมโดยสิ้นเชิง เพราะไม่ได้เน้นแค่ไอเดีย และความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอย ความคุ้มค่าในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อโลก เพราะนับวันโลกจะยิ่งเสื่อมถอย ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นหลายครั้งต่อปี ทั่วทุกมุมโลก

กล่องเสบียงสำหรับผู้ประสบภัยจาก UNICEF ใบนี้ออกแบบโดย Psychic Factory เป็นกล่องสีเหลี่ยมทำจากพลาสติกมีฝาเปิดปิดด้านบน โดยรูปทรงและการออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากตัวต่อ Lego ใช้สำหรับบรรจุน้ำหรืออาหารเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัย และเมื่อผู้ประสบภัยได้รับและใช้ของด้านในหมดแล้ว ก็สามารถนำกล่องพลาสติกเปล่ามาใส่ดินหรือทราย ปิดฝาให้แน่น แล้วนำมาเรียงต่อกันเพื่อก่อสร้างบ้านหรือกำแพงชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีวัสดุใดๆ เพิ่มเติม ลักษณะเดียวกับตัวต่อ LEGO ที่สามารถพลิกรูปทรงเพื่อประกอบและเป็นอะไรได้มากมาย เป็นสุดยอดไอเดียที่สร้างประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดขยะเพ่ิมเติม ไม่จำเป็นต้องทิ้งอะไร ทั้งยังนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าได้อีกด้วย อีกไอเดียง่ายๆ ที่เราหลายคนคาดกันไม่ถึง

งานออกแบบชิ้นนี้ตอบโจทย์เรื่องปัญหาขยะจำนวนมหาศาลจากกล่องอาหารได่้อย่างลงตัว แถมยังลดปัญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยในช่วงภัยพิบัติได้อีกด้วย

ที่มา: www.portfolios.net