กล่องเสบียงผู้ประสบภัย UNICEF แปลงร่างเป็นที่พักชั่วคราวได้