‘รองเท้าคืนชีพ’ ใช้เสร็จ ฝังลงดิน ย่อยสลาย และงอกออกเป็นต้นไม้