ลดขยะ รักษ์ป่า คืนชีวิตขยะพลาสติกสู่เฟอร์นิเจอร์ชั้นดี

ในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ทำให้ระบบการผลิตรวดเร็วและง่ายไปเสียทุกเรื่อง ทุกวันนี้สิ่งที่น่ากังวลกลับกลายเป็นเรื่องของ ‘ขยะล้นโลก’ ยิ่งผลิตเร็ว ง่าย ถูก ยิ่งเพิ่มอัตราการใช้แล้วทิ้งให้สูงขึ้น และผลที่ตามมาคือ การผลาญทรัพยากรณ์อย่างฟุ่มเฟือย และปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นมากเร็วตามไปด้วย

RPL หรือ Recycled Plastic Lumber คือ วัสดุทดแทนธรรมชาติ โดยผลิตจากขยะพลาสติก 90% เช่น ขวดน้ำ ขวดนม ผ่านกระบวนการแรงอัดสูง (High-density polyethylene: HDPE)  ถูกผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานภายนอก ที่ต้องการความคงทน อยู่ได้ยาวนาน และที่มากไปกว่านั้น คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีข้อดีมากมาย อาทิเช่น

คุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ลดขยะพลาสติก และลดพื้นที่ขยะโลก (โดยขยะพลาสติก 1 ตันสามารถเทียบปริมาณพื้นที่ได้ 7.4 คิวบิกยาร์ด)
  • ลดความต้องการใช้ไม้จากป่า
  • ลดพลังงานในกระบวณการผลิต เพราะเฟอร์นิเจอร์จากพลาสติกรีไซเคิล ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้้ำน้อยลงจากกระบวนการปกติ

คุณสมบัติการใช้งาน

  • เฟอร์นิเจอ์พลาสติกรีไซเคิล มีความคงทนมาก ซึ่งทนและใช้งานได้ยาวนานกว่า เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ สำหรับเฟอนิเจอร์ภายนอก
  • ทนต่อสภาพอากาศทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะ แดด ลม ฝน หิมะ พายุ หรือความเค็มจากเกลือทะเล และทนต่อการผุกร่อนจากเมลงกัดกินเนื้อไม้
  • วัสดุ RPL ไม่ใช่รูปแบบการหลอมพลาสติกและขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์เป็นชิ้นเดียวแบบวัสดุราคาประหยัด แต่เป็นการประกอบขึ้นทีละชิ้น ใช้ลักษณะยึดด้วยสลัก รูปแบบดั้งเดิมของการประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้มีน้ำหนักไก้ลเเคียงไม้จริง และไม่ปลิวลมง่ายๆ เมื่อเจอพายุลมแรง
  • สามารถลงสี ไม่ว่าจะเป็นสีไม้เลียนแบบธรรมชาติหรือสีสันสดใสไม่จำกัด
  • การทำความสะอาดง่ายและสะดวกกว่าวัสดุอื่นๆ ที่มีในท้องตลาด

มากกว่าแค่เฟอร์นิเจอร์ภายนอก แต่ RPL หรือ Recycled Plastic Lumber เป็นวัสดุแห่งยุคสมัยที่เหมาะกับการไปประยุกต์พัฒนาเป็นสินค้าได้อีกหลากหลายชนิดกับแนวคิดสุดฉลาด ที่ได้ทั้งลดขยะและรักษาป่าไปในตัว

[youtube url=”http://youtu.be/-CPRX4WoRaI” width=”600″ height=”350″]

 

อ้างอิง: VermontWoodsStudiosInhabitat