ทอยทุกครั้งได้เรื่องทุกที กับลูกเต๋าฝึกจินตนาการ Rory’s Story Cubes

เมื่อลูกเต๋าไม่ได้ถูกทอยเพื่อแทงเลขต่ำสูงโต๊ดตอง แต่ถูกพลิกแนวคิดจากฝ่ายอธรรมพนันขันต่อ มาสู่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านรูปภาพที่ปรากฏแทนตัวเลข 1- 6 บนลูกเต๋าทั้ง 6 ด้าน ช่วยปลุกจินตนาการที่เคยหลับไหลให้ลุกขึ้นตื่นอีกครั้งกับลูกเต๋าชุด Rory’s Story Cubes

จุดเริ่มต้นของ Rory’s Story Cubes ถูกพัฒนาเพื่อฝึกทักษะของใช้จินตนาการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพราะภาพที่ปรากฏบนลูกเต๋าสามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อจินตนาการได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง Rory’s Story Cubes ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อแข่งขันว่าใครเล่าเรื่องจากภาพเก่งที่สุด แต่เป็นการแบ่งปันแนวคิดจินตนาการที่ช่วยให้ผู้เล่นสนุกสนานกับเรื่องราวที่หลากหลายจากเพื่อนๆ Rory’s Story Cubes ชุด Original ที่เปิดตัวในครั้งแรก ประกอบไปด้วยลูกเต๋าจำนวน 9 ลูกที่มาพร้อมกับภาพ 54 รูป ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสในการสร้างเรื่องราวผ่านลูกเต๋ามีมากกว่า 1 ล้านเรื่อง เป็นชุดที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นสร้างนิทานที่เรียงร้อยผ่านภาพทั้ง 9 ในการทอยแต่ละครั้ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราทอยลูกเต๋าได้ภาพ ดอกไม้, โทรศัพท์, ตึก, แกะ, กุญแจ, พีระมิด, ผึ้ง, ลูกเต๋า และบ้าน เราอาจเขียนนิทานสั้นๆหนึ่งเรื่องได้ว่า

“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งที่มีศาลาว่ากลางเมืองเป็นรูปทรงปิรามิดพร้อมธรรมชาติรายล้อม ดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นแหล่งอาหารของมวลผึ้งน้อย ผู้คนหาเลี้ยงชีพด้วยการจำหน่ายขนแกะ ได้ถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ จากธรรมชาติที่เคยสวยงามถูกโค่นทิ้งกลายเป็นตึกคอนกรีต จากบ้านพักอาศัยเล็กๆ ถูกแทนที่ด้วยคอนโดมิเนียม จากการส่งจดหมายสู่การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ส่งผลให้ความอบอุ่นที่เคยมีกลายเป็นความเหินห่าง ผู้คนล้วนอยู่ในห้องล๊อคกุญแจแทนการพูดคุยติดต่อแบบพบหน้า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะลดปริมาณการใช้เทคโนโลยีแล้วหันมาพูดคุยเหมือนเก่า”

ตัวอย่างที่เขียนขึ้นมาเป็นการสานต่อภาพทั้ง 9 ให้เป็นหนึ่งเรื่องราวอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องประดิษฐ์ประดอยเรื่องราวให้สวยงาม แต่เป็นการกระตุ้นให้เราใช้จินตนาการสร้างเรื่องราวจากภาพที่ปรากฏบนลูกเต๋า จากชุดแรกที่ประสบความสำเร็จสู่การพัฒนา Rory’s Story Cubes อีกหลายชุด เช่น ชุดการเดินทางท่องเที่ยว (Voyages) ชุดกิจกรรม (Actions) หรือชุดเสริมความมันกับแนวคิดแฟนตาซีที่มาพร้อมกับลูกเต๋า 3 ลูก โดยเราสามารถนำไปผสมกับ Rory’s Story Cubes ในชุดอื่นๆ ได้

จากรูปแบบการเล่นที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นใช้จินตนาการมากมายส่งผลให้ชุด Rory’s Story Cubes นี้เป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนแปลกหน้าให้สนิทสนมอย่างรวดเร็ว ช่วยฝึกเด็กเล่าเรื่อง ช่วยนักจิตวิทยาในการบำบัดเด็ก ช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับคุณครู ฯลฯ จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ดีสามารถพลิกลูกเต๋าธรรมดาๆ ให้กลายเป็นเครื่องมือฝึกฝนทักษะต่อยอดจินตนาการได้อย่างง่ายๆ และเพื่อให้เข้ากับยุคแอพพลิเคชั่นกดปุ๊บเล่นปั๊บบนสมาร์ทโฟน ลองหา Rory’s Story Cubes เล่นกันใน iTune หรือ Google Play กันนะครับ

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=lAXjp2rOmcE#t=0″ width=”600″ height=”350″]

 

อ้างอิง : Story Cubes, Blogspot – Eigenwijsinonderwijs