‘S.E.W.’ เกมเย็บปักสื่อสาระ ‘อนุรักษ์สัตว์สงวน’ ถึงคนรุ่นใหม่

หลายคนอ่านหัวข้อแล้วอาจจะสงสัยเล็กน้อยว่า SEW ที่แปลว่าเย็บปักถักร้อย จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับ ‘สัตว์สงวน’ พูดใหม่ให้เข้าใจได้ทันที คือ S.E.W. ที่เป็นคำย่อของคำว่า ‘Saving Endangered Wildlife’ หรือ สัตว์สงวนไกล้สูญพันธ์นั่นเอง

‘S.E.W.’ ออกแบบแนวคิดและสร้างสรรค์โดย Mirim Seo นักเรียนชาวเกาหลีไต้ สาขาออกแบบจาก Tyler School of Art ในอเมริกา โดยงานของเขามีแนวคิดที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สนุกและได้สาระ สำหรับเยาวชนรุ่นต้นๆ เพื่อส่งต่อสาระสำคัญของการอนุรักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น ในที่นี้ก็คือเด็กๆ ที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรโลกต่อไปในวันข้างหน้านั่นเอง

ชุดเกมส์การเรียนรู้พื้นฐานการเย็บปักถักร้อยได้ออกแบบในสไตล์ minimal เรียบง่าย สีสันสดใส โดยในชุดประกอบด้วย เข็ม ด้าย และกระดาษรองเย็บที่ออกแบบเป็นรูปสัตว์อนุรักษณ์ 8 ชิ้น โดยเด็กๆ จะได้สนุกกับการเย็บปักถักร้อยเบื้องต้น และหนังสือคู่มือการประดิษฐ์  ที่แทรกเนื้อหาของสัตว์แต่ละชนิดให้เด็กๆ ได้จินตนาการตามเรื่องราว ในเวลาดียวกันก็ค่อยๆ ซึมซับและรู้จักสัตว์แต่ละตัว พร้อมเรียนรู้ถึงความหมายของสัตว์โลกที่ไกล้สูญพันธุ์ และค่อยๆ เข้าใจถึงความหมายของการดูแลรักษาทรัพยากรณ์ที่ไกล้หมดไป

ชุด ‘S.E.W.’ เป็นงานออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียด ทั้งแนวคิดและวัสดุที่เลือกใช้ในการผลิต  และที่น่าชื่นชมที่สุดคือ วิธีการปลูกฝังเยาชนได้อย่างแยบยลเสียจริงๆ


อ้างอิง: MirimSeo, DesignTaxi